Styrelsen

Styrelsen består av sju trädgårdsentusiaster och du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor om föreningen och vår verksamhet.

Ordförande Ulla Troeng:
0159-344 04

Vice ordförande Eivor Johansson:
070-681 91 95

Sekreterare Margaretha Fahlqvist:
073-368 33 21

Kassör Christina Dahlskog:
070-440 34 24

Ledamot Maj Källman:
070-948 77 11

Ledamot Jaya Roos:
070-970 15 80

Ledamot Liselott Hestréus:
073-339 06 86