Välkommen till Mariefreds Trädgårdsförening


Mariefreds Trädgårdsförening har anor sedan 1927, då föreningen var en fruktodlarförening. Idag är inriktningen trädgårdsodling med allt från grönsaker till blommor.

Vi träffas och utbyter idéer, utökar våra kunskaper genom studiebesök, föredrag och resor till intressanta trädgårdsresmål.

Vi vill väcka intresse för en levande trädgårdskultur och samla trädgårdsintresserade för utbyte av kunskaper och trevlig gemenskap.


Nyheter!

Nu har vi äntligen haft vårt årsmöte. Tre ur styrelsen avtackades: Liselott Hestréus, Jaya Roos och Margareta Fahlqvist. Tre nya medlemmar valdes in: Åsa Ellfors, Andrea Barsagi och Eveline Hellström. Se bilder från årsmötet här.

Tre av programmen som planerats för 2020 ska istället genomföras under hösten. Se programmet här.

Följ oss på Facebook för att hålla er uppdaterade på det senaste.


Ett axplock ur vårt program:
– Föredrag/kurser med olika trädgårdsteman
– Studiebesök till plantskolor, mässor, trädgårdar
– Trädgårdsvandringar hos föreningens medlemmar och andra intressanta trädgårdar
– Resor till utflyktsmål i vår omgivning, även resor till växtresmål på längre avstånd
– Växtbytarträffar, där vi byter växt mot växt
– Höstmöte arrangeras i samarbete med Strängnäs Hemträdgårdsförening

Föreningen har ca 100 medlemmar.

För aktuella händelser, se vårt program.