Välkommen till Mariefreds Trädgårdsförening


Mariefreds Trädgårdsförening har anor sedan 1927, då föreningen var en fruktodlarförening. Idag är inriktningen trädgårdsodling med allt från grönsaker till blommor.

Vi träffas och utbyter idéer, utökar våra kunskaper genom studiebesök, föredrag och resor till intressanta trädgårdsresmål.

Vi vill väcka intresse för en levande trädgårdskultur och samla trädgårdsintresserade för utbyte av kunskaper och trevlig gemenskap.


Nyheter!

Välkommen till årsmöte 24 augusti 2021 kl. 18:00
Vi träffas utomhus på Biohusets gård. Där finns bord och stolar och där kan vi hålla avstånd. Vi kommer inte ha någon servering men ni får gärna själva ta med förtäring. Vid regn inne i Biohuset. På grund av pandemin har föreningens verksamheter varit vilande i över ett år. Även årsmötet som brukar hållas i februari har vi avvaktat med. Vi inser att många kanske undviker möten och att vi därför inte blir så många. Givetvis håller man sig hemma om man känner sig minsta krasslig. Men vi tror att det kan kännas tryggt att ses utomhus med avstånd.

Du som betalade medlemsavgiften för 2020, ska inte betala in avgift för 2021 men kvarstår som medlem. Vi hoppas kunna komma igång igen med verksamheten och våra uppskattade program under hösten eller under 2022. Program som var planerade till hösten 2020, men fick ställas in är: september Under Tallarna i Järna, oktober Höstmöte i Strängnäs, november Kransbindning och julmarknad. Årsmötet får ta ställning till om vi ska fullfölja det programmet.

Följ oss på Facebook för att hålla er uppdaterade på det senaste.


Ett axplock ur vårt program:
– Föredrag/kurser med olika trädgårdsteman
– Studiebesök till plantskolor, mässor, trädgårdar
– Trädgårdsvandringar hos föreningens medlemmar och andra intressanta trädgårdar
– Resor till utflyktsmål i vår omgivning, även resor till växtresmål på längre avstånd
– Växtbytarträffar, där vi byter växt mot växt
– Höstmöte arrangeras i samarbete med Strängnäs Hemträdgårdsförening

Föreningen har ca 100 medlemmar.

För aktuella händelser, se vårt program.