Ninna Lindström, Smedjans trädgård 2015

Föredrag av Ninna Lindström, Smedjans trädgård i Mariefred.