Minnenas trädgård

Hans Lundén berättade om trädgårdar i allmänhet och sin egen i synnerhet. Han kopplade blommor till människor han fått plantorna från och att blommorna levde och växte trots att givarna inte längre finns. Trädgårdens blommor kan fungera som ett minnesarkiv och också som symboler. Används ofta i konsten.

Det är inte de exklusiva blommorna som är viktigast menar Hans, utan hur vanliga blommor kan framhävas genom sin färg och mängd som i trädgårdar där den engelska trädgårdsdesignern Gertrude Jekyll målade med stora fält av blommor i samma färg.

En trädgård bör även vara en plats för våra pollinerande insekter och inte som en steril öken. Och lika viktigt en lugn plats för avkoppling.