Kransbindning 2015

Kransbindningen den 22 november.