Kransbindning 2013

Kransbindningen den 24 november.