Bonsai 2016

Claudio Estrada, medlem i Svenska Bonsaisällskapet, håller föredrag och presenterar bonsai som konstform.