Besök hos Teckenberg 2013

Foton från Gunilla och John Teckenbergs trädgård 6 juli