Växtbytardag

På vår växtbytardag den 21 augusti fick vi, utöver växtbyten, en mycket givande rundvandring och information av Stefan om Ärnäs gårds historia. Gården har bl.a. varit sätesgård och prästgård och det finns skrivna källor ända sedan Magnus Ladulås tid på 1200-talet. Tidigare har här funnits en stor parkanläggning med en labyrint av häckar och en stor äppelgård.


Anne-Marie och Stefan håller på att restaurera delar av parken och har röjt ett stort område, som tidigare har varit övervuxet. Det kommer att bli spännande att se hur det utvecklas.