Site icon Mariefreds Trädgårdsförening

Odla ogrävt

Om föredraget av Börje Remstam på församlingshemmet i Mariefred.

”Det är helt fantastiskt. Jag är förvånad att inte fler har upptäckt detta”. Han har inte grävt i sin trädgård på över 40 år. Istället täckodlar han och låter maskarna göra jobbet. Resultatet blir den luckraste jord där det växer så det knakar. Han odlar inte växter, han odlar jorden, säger han själv. 

Margareta och Börje Remstams odlar ekologiskt och håller jorden täckt med organiskt material året runt. Livet i jorden blir rikt. Näring till växterna optimeras: grävning, luckring och rensning behöver man inte bry sig särskilt om.

Täcket skyddar också mot avdunstning men det är kanske främst beroende på att humushalten blir hög och därmed hålls vattnet kvar, allt arbete med komposthögen försvinner och slutligen: ett bra pH-värde automatiseras.

Exit mobile version