Kransbindning

Tre av trädgårdsföreningens medlemmar var med och hjälpte hembygdsföreningen att binda kransar till midsommarstången.

Foton tagna av Per Aronsson.