Kransbindning och julmarknad 2014

Kransbindning och julmarknad 2014.