Höstmöte 2009

Vi har haft en och annan ljusglimt i höstmörkret, en av dessa var höstmötet och föredraget om skadedjur och sjukdomar i trädgården och på våra växter, ett ganska tråkigt kapitel.

Men inte med Maj-Lis Petterson! Det blev en helkväll, hon var saklig, pratade så vi vanliga kunde förstå, hennes föredrag var väldigt intressant och lärorikt tyckte jag. En behaglig röst, trevlig att lyssna på, en bra radio- och föredragsröst. Hon höll en inspirerande framställning av flera vanligt förekommande problem i alla trädgårdar. Hur noga man än är så finns det risk att något sjukt tittar fram som t ex en liten fjärilslarv som larvar omkring på mina växter och gör stora skador. Även om de är fina som vuxna så vill jag ha mina växter i fred. Maj-Lis visade bilder på skadedjuren och hur sjukdomar skulle behandlas.

Hon har även skrivit bra böcker med lätta beskrivningar och bilder på hur man gör vid olika angrepp och hur man förebygger att skador uppstår.

Vi var över 50 medlemmar och många från Strängnäsföreningen var delaktiga vilket jag tycker är väldigt trevligt. Samarbete ökar medlemmarnas möjligheter att vara med om trevliga evenemang. /Elsie