Frö-, plant- och sticklingsbyte på Callanderska gården

Nu har vi haft höstens Frö-, plant- och sticklingsbyte på Callanderska gården. Tjugo medlemmar i Mariefreds Trädgårdsförening deltog och kunde gå hem med många nya växter. Dessutom fick vi ett par nya medlemmar på plats.